Säädökset alkuperäisinä: 1991

1200/1991
Valtioneuvoston päätös rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston päätöksen 3 §:n muuttamisesta
1199/1991
Valtioneuvoston päätös teollisuuden alennusvoin hinnanalennuskorvauksesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
1198/1991
Valtioneuvoston päätös asevelvolliselle muulta kuin vakinaisen väen palvelusajalta suoritettavasta palkkauksesta annetun valtioneuvoston päätöksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
1197/1991
Valtioneuvoston päätös saaristokunnista ja kuntien saaristo-osista
1196/1991
Asetus työvoimatoimikunnasta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
1195/1991
Asetus maatalousyrittäjien tapaturmavakuutusasetuksen 7 ja 8 §:n muuttamisesta
1194/1991
Asetus maatalousyrittäjien eläkeasetuksen 17 ja 20 §:n muuttamisesta
1193/1991
Asetus ajokorttiasetuksen muuttamisesta
1192/1991
Asetus luopumiseläkeasetuksen 18 §:n muuttamisesta
1191/1991
Asetus Pelastushallinnon eräiden virkojen perustamisesta
1190/1991
Laki aluevaihdosta valtion ja Tampereen kaupungin välillä
1189/1991
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähkötöiden johtamisesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
1188/1991
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähkölaitteiston käytön johtamisesta
1187/1991
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähkölaitteistojen tarkastamisesta
1186/1991
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös asennustarkastustoiminnan puolueettomuudesta
1185/1991
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähkölaitteiden ennakkotarkastuksesta ja valvonnasta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
1184/1991
Valtiovarainministeriön päätös maahantuonnissa maksettavasta liikevaihtoveron palautuksesta ja vähennetyn laskennallisen veron palauttamisesta
1183/1991
Liikenneministeriön päätös Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan toimialueen seudullisessa linja-autoliikenteessä sekä Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien sisäisessä linja-autoliikenteessä perittävästä joukkoliikenteen tarkastusmaksusta
1182/1991
Asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijainnista annetun asetuksen muuttamisesta
1181/1991
Asetus Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan voimaansaattamisesta ja peruskirjan eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
1180/1991
Laki Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan eräiden määräysten hyväksymisestä
1179/1991
Maa- ja metsätalousministeriön päätös eräiden kiinteistöinsinöörin ja tonttikirjan pitäjän toimesta laadittujen asiakirjojen jäljennöksistä ja otteista perittävistä lunastusmaksuista
1178/1991
Maa- ja metsauml;talousministeriön päätös eräistä karttajäljennöksistä ja -otteista perittävästä leimaverosta
1177/1991
Asetus kiinteistörekisterin otteista ja tiedoista sekä kiinteistörekisterikartan otteista perittävistä maksuista annetun asetuksen muuttamisesta
1176/1991
Asetus sosiaali- ja terveysministeriöstä
1175/1991
Asetus eräiden ulkomaalaislain mukaisten tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaan maakunnassa
1174/1991
Asetus työllisyyden edistämistä ja työttömyysturvaa koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta
1173/1991
Liikenneministeriön päätös linja-autoliikenteen henkilötaksoista annetun liikenneministeriön päätöksen 3 §:n muuttamisesta
1172/1991
Liikenneministeriön päätös Valtionrautateillä perittävästä joukkoliikenteen tarkastusmaksusta pääkaupunkiseudun lähiliikenteessä
1171/1991
Maa- ja metsätalousministeriön päätös lohen ja taimenen kalastuksesta eräillä vesistöalueilla vuonna 1991
1170/1991
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosaston päätös eläintautien leviämisen ehkäisemisestä maahantuonnin yhteydessä annetun maa- ja metsauml;talousministeriön eläinlääkintöosaston päätöksen muuttamisesta
1169/1991
Valtioneuvoston päätös työturvallisuusmääräyksiä valmistelevasta neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston päätöksen 2 §:n muuttamisesta
1168/1991
Valtioneuvoston päätös kemian työsuojeluneuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston päätöksen 2 §:n muuttamisesta
1167/1991
Asetus työvoimapalvelujen neuvottelukunnasta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
1166/1991
Asetus merimiesasiain neuvottelukunnasta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
1165/1991
Asetus työelämän tutkimuspolitiikan neuvottelukunnasta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
1164/1991
Asetus palkkaturva-asetuksen 10 §:n muuttamisesta
1163/1991
Asetus siirtolaisuusasiain neuvottelukunnasta annetun asetuksen 4 §:n muuttamisesta
1162/1991
Asetus Suomen ILO-neuvottelukunnasta annetun asetuksen 4 §:n muuttamisesta
1161/1991
Asetus kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta
1160/1991
Asetus kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalan eräiden virkojen nimien muuttamisesta
1159/1991
Asetus tilastokeskuksesta annetun asetuksen 7 §:n 2 momentin kumoamisesta
1158/1991
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta
1157/1991
Asetus valtion mielisairaaloista annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
1156/1991
Asetus atomivastuulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
1155/1991
Asetus tielaitoksen suoritteista perittävistä maksuista
1154/1991
Asetus lukioasetuksen väliaikaisesta muuttamisesta
1153/1991
Asetus valtiovarainministeriön hallinnonalan eräistä virkajärjestelyistä
1152/1991
Asetus puutavaran mittauksen hoitamisesta Ahvenanmaan maakunnassa
1151/1991
Asetus alustoimitusten rahoitukseen myönnettävästä korkotuesta annetun lain mukaisten tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaan maakunnassa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.