Säädökset alkuperäisinä: 1991

1250/1991
Valtioneuvoston päätös investointivarausten käyttämisestä annetun valtioneuvoston päätöksen 1 §:n muuttamisesta
1249/1991
Asetus nuorisoasteen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen kokeiluista annetun asetuksen 11 §:n muuttamisesta
1248/1991
Asetus Ahvenanmaan juhlarahasta
1247/1991
Asetus Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan kanssa keskinäisestä hallinnollisesta avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
1246/1991
Laki Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan kanssa keskinäisestä hallinnollisesta avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
1245/1991
Maa- ja metsätalousministeriön päätös hankkeen vähimmäiskoosta kalatalouden korkotukilainan myöntämiseksi sisävesikalastukseen
1244/1991
Valtiovarainministeriön päätös vuoden 1991 taidekilpailupalkintojen verovapaudesta annetun valtiovarainministeriön päätöksen 4 §:n muuttamisesta
1243/1991
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta eräiltä osin Kiuruveden, Pyhäjärven ja Pyhännän kuntien välillä
1242/1991
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta eräiltä osin Toholammin kunnan ja Kannuksen kaupungin välillä
1241/1991
Asetus Helsingin yliopistosta
1240/1991
Asetus puolustusvoimien eräiden virkojen lakkauttamisesta ja perustamisesta
1239/1991
Asetus Tshekin ja Slovakian liittotasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojelua koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
1238/1991
Laki Tshekin ja Slovakian liittotasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojelua koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
1237/1991
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös perusteista, joiden mukaan eläkelaitokset vastaavat työntekijäin eläkelain 12 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetuista kuluista
1236/1991
Liikenneministeriön päätös ajoneuvoasetuksen täytäntöönpanosta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
1235/1991
Valtioneuvoston päätös asunto-, omaksilunastamisja perusparannuslainan myöntämisessä sekä asukkaaksi hyväksymisessä sovellettavista arvosteluperusteista annetun valtioneuvoston päätöksen väliaikaisesta muuttamisesta
1234/1991
Valtioneuvoston päätös eräiden asuntolainojen ja perusparannuslainojen korosta
1233/1991
VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS lihan tuotantotuesta annetun valtioneuvoston päätöksen 5 §:n muuttamisesta
1232/1991
Valtioneuvoston päätös maidon tuotantotuesta annetun valtioneuvoston päätöksen 5 §:n muuttamisesta
1231/1991
Asetus ilmansuojeluasetuksen 21 §:n muuttamisesta
1230/1991
Valtiovarainministeriön päätös vuoden 1991 taidekilpailupalkintojen verovapaudesta annetun valtiovarainministeriön päätöksen 4 §:n muuttamisesta
1229/1991
Liikenneministeriön päätös Helsingin yhteistariffiliikenteessä perittävästä joukkoliikenteen tarkastusmaksusta
1228/1991
Asetus metsä- ja uittotöissä suoritettavasta palkkauksesta annetun asetuksen 6 §:n muuttamisesta
1227/1991
Asetus sotasiirtolaisten yhteiskunnallisesta huollosta annetun asetuksen 7 §:n muuttamisesta
1226/1991
Asetus Maailman postiliiton yleisohjesäännön ja muiden sopimusten voimaansaattamisesta
1225/1991
Asetus Maailman postiliiton perussopimuksen neljännen lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta
1224/1991
Asetus Euroopan neuvoston erioikeuksia ja vapauksia koskevan yleissopimuksen viidennen lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta
1223/1991
Verohallituksen päätös ennakonpidätyksen toimittamisvelvollisuudesta annetun päätöksen muuttamisesta
1222/1991
Verohallituksen päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä annetun päätöksen muuttamisesta
1221/1991
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös teknillisen tarkastuskeskuksen tarkastuspiireistä ja piiritoimistojen sijoituspaikoista
1220/1991
Liikenneministeriön päätös polkupyöristä annetun liikenneministeriön päätöksen 11 § kumoamisesta
1219/1991
Valtioneuvoston päätös opintolainan saajalle työttömyyden perusteella maksettavasta korkoavustuksesta annetun valtioneuvoston päätöksen 2 §:n muuttamisesta
1218/1991
Asetus asuntotuotantoasetuksen 8 §:n muuttamisesta
1217/1991
Asetus työllisyysasetuksen muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
1216/1991
Asetus keskioluesta annetun asetuksen muuttamisesta
1215/1991
Asetus alkoholijuomista annetun asetuksen muuttamisesta
1214/1991
Asetus ulkoasiainhallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta
1213/1991
Oikeusministeriön päätös lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin käyttöön ottamisesta eräissä tuomiokunnissa ja raastuvanoikeuksissa
1212/1991
Valtioneuvoston päätös elintarviketuotteiden hinnanerokorvauksista
1211/1991
Valtioneuvoston päätös kuntajaon muuttamisesta eräiltä osin Uudenkaarlepyyn kaupungin ja Alahärmän kunnan välillä
1210/1991
Valtioneuvoston päätös kuntajaon muuttamisesta eräiltä osin Savonrannan ja Enonkosken kuntien välillä
1209/1991
Asetus verotusasetuksen 29 §: n muuttamisesta
1208/1991
Metsäveroasetus
1207/1991
Asetus hakemusasioiden käsittelystä yleisessä alioikeudessa
1206/1991
Maa- ja metsätalousministeriön päätös virallisten mittaajien toimintapiireistä
1205/1991
Valtioneuvoston päätös asumisoikeuden haltijoiden valinnasta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
1204/1991
Asetus Kansainvälisen Itämeren kalastuskomission suositusten mukaisten saaliskiintiöiden voimaansaattamisesta
1203/1991
Asetus maanmittaushallinnon suoritteista perittävistä maksuista annetun asetuksen muuttamisesta
1202/1991
Asetus saamen kielen toimistosta
1201/1991
Asetus saamen kielen käyttämisestä viranomaisissa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.