Säädökset alkuperäisinä: 1991

1700/1991
Asetus kansaneläkeasetuksen 12 a ja 19 §:n muuttamisesta
1699/1991
Laki työnantajan lapsilisämaksun perimättä jättämisestä vuodelta 1992
1698/1991
Laki vuodelta 1992 suoritettavasta sairausvakuutusmaksusta
1697/1991
Laki kansaneläkelain väliaikaisesta muuttamisesta
1696/1991
Laki työttömyyskassalain 19 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1695/1991
Laki työttömyyskassalain 25 §:n muuttamisesta
1694/1991
Laki työttömyysturvalain 23 §:n muuttamisesta
1693/1991
Laki työttömyyskassalain 29 §:n muuttamisesta
1692/1991
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta
1691/1991
Verohallituksen päätös vuonna 1992 sovellettavien ennakonpidätysperusteiden voimaantulosta
1690/1991
Verohallituksen päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä annetun päätöksen muuttamisesta
1689/1991
Verohallituksen päätös ennakonpidätyksen toimittamisvelvollisuudesta
1688/1991
Laki tuloja varallisuusverolain muuttamisesta
1687/1991
Laki sijoitusrahastolain 27 §:n kumoamisesta
1686/1991
Laki rikoslain 46 luvun 1 §:n muuttamisesta
1685/1991
Laki turvavarastolain muuttamisesta
1684/1991
Laki tuontipolttoaineiden velvoitevarastointilain muuttamisesta
1683/1991
Asetus kansainvälisestä energiaohjelmasta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta
1682/1991
Laki kansainvälisestä energiaohjelmasta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sopimuksen soveltamisesta
1681/1991
Valtioneuvoston päätös ammatillisen koulutuksen järjestämisestä väliaikaisesti annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
1680/1991
Laki fosforilannoiteverosta annetun lain kumoamisesta
1679/1991
Laki lannoiteverosta annetun lain muuttamisesta
1678/1991
Laki indeksiehdon käytöstä vuosia 1992 ja 1993 koskevissa työ-, virka- ja toimiehtosopimuksissa
1677/1991
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 14 ja 46 §:n muuttamisesta
1676/1991
Laki tulo- ja varallisuusverolain 115 §:n muuttamisesta ja 167 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1675/1991
Laki maatalouden investointivarauslain muuttamisesta
1674/1991
Laki maatilatalouden tuloverolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1673/1991
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1672/1991
Laki yhtiöveron hyvityksestä annetun lain muuttamisesta
1671/1991
Laki vuodelta 1992 toimitettavassa valtionverotuksessa sovellettavista veroasteikoista ja veroprosenteista
1670/1991
Laki eräiden väliaikaisesti maahan tuotujen ajoneuvojen tullittomuudesta
1669/1991
Maatilahallituksen päätös pellonraivauksesta ja raivauslupa-asioissa noudatettavasta menettelystä
1668/1991
Laki maidon, sianlihan ja viljan vientikustannusmaksusta annetun lain muuttamisesta
1667/1991
Laki maataloustulolain eräiden säännösten soveltamisesta vuonna 1992
1666/1991
Laki kotimaisesta öljykasvituotannosta annetun lain muuttamisesta
1665/1991
Laki kotimaisesta tärkkelystuotannosta annetun lain muuttamisesta
1664/1991
Laki sokerilain muuttamisesta
1663/1991
Laki meijerikohtaisesta kiintiömaksusta annetun lain muuttamisesta
1662/1991
Laki maidon väliaikaisista tuotantokiintiöistä annetun lain 34 §:n muuttamisesta
1661/1991
Laki maidon väliaikaisesta kiintiömaksusta annetun lain 27 §:n muuttamisesta
1660/1991
Laki hukkakauran torjunnasta annetun lain 11 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1659/1991
Verohallituksen päätös vuonna 1992 verosta vapaaksi katsottavien matkakustannusten korvausten perusteista ja määristä
1658/1991
Valtiovarainministeriön päätös valtion työntekijöiden matkakustannusten korvaamisesta
1657/1991
Laki vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta
1656/1991
Laki ammatillisten oppilaitosten rahoituksesta annetun lain 19 ja 24 §:n muuttamisesta
1655/1991
Laki jätehuoltolain muuttamisesta
1654/1991
Patentti- ja rekisterihallituksen päätös muutoksista tavaramerkkien rekisteröinnissä noudatettavaan luokitukseen
1653/1991
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain 12 §:n 1 momentissa tarkoitetun laivakuljetuksissa maksettavan kuljetustuen määrästä
1652/1991
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös alueelliseen kuljetustukeen oikeuttavasta vähimmästä kuljetusmaksusta
1651/1991
Asetus Euroopan turvallisuusja yhteistyökonferenssin kansainvälisen sihteeristön jäsenten palvelussuhteista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.