1734/1991

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1991

Asetus Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Jugoslaviaa koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään eräiden Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenenä kuuluvien velvoitusten täyttämisestä 29 päivänä joulukuuta 1967 annetun lain (659/67) 1 ja 5 §:n nojalla:

1 §

Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston 25 päivänä syyskuuta 1991 hyväksymästä päätöslauselmasta 713 (1991) Suomelle aiheutuvien velvoitusten täyttämiseksi aseiden ja sotatarvikkeiden toimittaminen Jugoslaviaan on kielletty.

2 §

Edellä 1 §:ssä olevia säännöksiä on sovellettava myös ennen tämän asetuksen voimaantuloa tehtyihin sopimuksiin tai muihin sitoumuksiin.

3 §

Tämän asetuksen tai sen nojalla annettujen määräysten rikkomisen rankaisemisesta ja muista seuraamuksista on voimassa, mitä eräiden Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenenä kuuluvien velvoitusten täyttämisestä annetun lain (659/67) 4 §:ssä on säädetty.

4 §

Valtioneuvosto antaa tarvittessa tarkempia määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta.

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ulkoasiainministeri
Paavo Väyrynen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.