1726/1991

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1991

Asetus opetusministeriön hallinnonalan eräistä virkajärjestelyistä

Opetusministerin esittelystä säädetään 24 päivänä lokakuuta annetun valtion virkamieslain (755/86) 6 ja 7 §:n nojalla, sellaisena kuin niistä 6 § on osittain muutettuna 3 päivänä elokuuta 1990 annetulla lailla (673/90):

1 §
Valtion ammatilliset oppilaitokset
Lakkautetaan: Perustetaan:
Lukumäärä Viran nimi Palkkausluokka Lukumäärä Viran nimi Palkkausluokka
Ammattioppilaitokset
3 lehtori (ammatilliset aineet) C 48 1 apulaisrehtori C 62
5 lehtori (ammatilliset aineet) C 37 1 atk-suunnittelija A 19
1 koulukuraattori A 15 2 osa-aikainen (20 tuntia viikossa) koulukuraattori A 15
1 kassanhoitaja A 10 1 laskentasihteeri A 13
1 oppilasasuntolanhoitaja A 8 1 laitosmies A 11
1 vastaava asuntolanhoitaja A 11
Hotelli- ja ravintolaoppilaitokset
1 lehtori (ammatilliset aineet) C 45 1 emäntä A 12
Koti- ja laitostalousoppilaitokset
2 lehtori (ammatinopetus) C 38 1 lehtori (ammattiaineet) C 47
Maatalousalan oppilaitokset
1 lehtori (ammattiaineet) C 47 1 lehtori (äidinkieli, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet, kansalaistieto matematiikka, fysiikka, kemia ja tietotekniikka) C 46
2 §
Valtion ammatilliset oppilaitokset

Muutetaan:

Lukumäärä Nykyinen virkanimi Palkkausluokka Uusi virkanimi
Ammattioppilaitokset
1 vahtimestari A 10 vanhempi vahtimestari
1 toimistovirkailija A 9 toimistosihteeri
1 kanslia-apulainen A 9 toimistosihteeri
1 kanslia-apulainen A 8 toimistosihteeri
2 kanslia-apulainen A 8 toimistovirkailija
Koti- ja laitostalousoppilaitokset
1 lehtori (ammatinopetus) C 38 lehtori (terveydenhoito)
Maatalousalan oppilaitokset
1 toimistovirkailija A 8 asuntolanhoitaja
Merenkulkuoppilaitokset
1 toimistoapulainen A 10 toimistosihteeri
Metsä- ja puutalousoppilaitokset
1 toimistosihteeri A 13 taloudenhoitaja
1 apulaiskanslisti A 11 toimistosihteeri
1 apulaiskanslisti A 10 toimistosihteeri
Teknilliset oppilaitokset
2 laboratoriomekaanikko A 14 laboratoriomestari
1 toimistosihteeri A 11 laskentasihteeri
1 vahtimestari A 10 vanhempi vahtimestari
1 toimistovirkailija A 9 toimistosihteeri
Terveydenhuolto-oppilaitokset
3 taloudenhoitaja A 18 talouspäällikkö
3 taloudenhoitaja A 17 talouspäällikkö
2 taloudenhoitaja A 16 talouspäällikkö
1 talonmies-lämmittäjä A 10 vahtimestari
2 toimistovirkailija A 9 toimistosihteeri
1 toimistovirkailija A 8 toimistosihteeri
1 vahtimestarin apulainen A 7 vahtimestari
1 puhelunvälittäjä A 7 toimistovirkailija
Ammatilliset erityisoppilaitokset
1 konekirjoittaja A 12 toimistosihteeri
3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1991

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.