1722/1991

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1991

Laki alkoholilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 26 päivänä heinäkuuta 1968 annetun alkoholilain (459/68) 53 §,

sellaisena kuin se on 6 päivänä maaliskuuta 1987 annetussa laissa (252/87) ja

muutetaan 44 §, 49 §:n 3 momentti ja 55 §:n 2 momentti seuraavasti:

44 §

Jokaisessa anniskelupaikassa tulee olla vastaava hoitaja ja hänellä tarpeellinen määrä sijaisia. Anniskeluoikeuden haltija määrää vastaavan hoitajan ja tämän sijaisen.

49 §

Anniskellusta alkoholijuomasta on asiakkaalle pyytämättä annettava lasku tai muu tosite, jollei alkoholiyhtiö ole myöntänyt tästä vapautusta.

55 §

Lääninhallitus voi antaa anniskeluliikkeen harjoittajalle, toimitusjohtajalle, vastaavalle hoitajalle ja tämän sijaiselle varoituksen, jos anniskelupaikassa on rikottu tätä lakia taikka sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä taikka jos siellä on ilmestynyt muita väärinkäytöksiä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Hallituksen esitys 200/91
sosiaali- ja terveysvaliok. miet. 20/91

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

sosiaali- ja terveysministeri
Eeva Kuuskoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.