1706/1991

Annettu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 1991

Sisäasiainministeriön päätös matkustajakortista

Sisäasiainministeriö on majoitusja ravitsemisliikkeistä 19 päivänä huhtikuuta 1991 annetun asetuksen (727/91) 11 §:n nojalla päättänyt:

1 §

Majoitusja ravitsemisliikkeistä annetun asetuksen (727/91) 11 §:ssä tarkoitettuna matkustajakorttina on käytettävä tämän päätöksen liitteenä olevan mallin mukaista lomaketta tai lomaketta, jossa on vastaava tietosisältö.

2 §

Matkustajakortin tulee olla kooltaan sellainen, että siinä oleva teksti on selvästi luettavissa.

Kortissa tulee olla ohjeteksti ainakin suomen, ruotsin ja englannin kielellä.

Korttiin voidaan painaa sille varattuun paikkaan tiedot majoittajasta.

3 §

Matkustajakortin tulee olla kaksiosainen.

Majoitusja ravitsemisliikkeistä annetun asetuksen 11 §:n 1 momentissa tarkoitettu saapumisilmoitus on tehtävä matkustajakortin päällimmäisellä osalla.

Matkustajan on allekirjoitettava matkustajakortti.

Mainitun asetuksen 11 §:n 3 momentissa tarkoitettu lähtöilmoitus on tehtävä muista ulkomaalaisista kuin Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan kansalaisista matkustajakortin toisella kappaleella.

4 §

Matkustajakortteja tulee säilyttää huolellisesti. Niihin sisältyvien tietojen käyttämisessä ja luovuttamisessa on noudatettava, mitäyleisten asiakirjojen julkisuudesta annetussa laissa (9.2.1951/83), eräitä poikkeuksia yleisten asiakirjojen julkisuudesta sisältävässä asetuksessa (22.12.1951/650), henkilörekisterilaissa (30.4.1987/471), henkilörekisteriasetuksesssa (30.4.1987/476) sekä asetuksessa poliisin henkilörekistereistä (18.12.1987/1056) on säädetty.

5 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Tällä päätöksellä kumotaan matkustajakorttien mallin vahvistamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1982 annettu sisäasiainministeriön päätös (558/82) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. Kumottavan päätöksen mukaista korttia voidaan kuitenkin käyttää 31.12.1992 saakka.

Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 1991

Hallitusneuvos
Teuvo Veijalainen

Vs. ylitarkastaja
Anne Häyrynen

Matkustajakortti

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.