1704/1991

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1991

Valtioneuvoston päätös kuntien ryhmityksestä perhe-eläkelain mukaisen lisäosan maksamista varten

Valtioneuvosto on sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä 17 päivänä tammikuuta 1969 annetun perhe-eläkelain (38/69) 15 a §:n 6 momentin nojalla, sellaisena kuin se on 8 päivänä maaliskuuta 1991 annetussa laissa (472/91), päättänyt:

1 §

Kunnat jaetaan perhe-eläkelain 15 a §:ssä tarkoitettuun kahteen ryhmään soveltaen, mitä valtioneuvoston kuntien yleisestä kalleusluokituksen vahvistamisesta 4 päivänä joulukuuta 1991 antamassa päätöksessä (1392/91) määrätään.

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992, ja se on voimassa vuoden 1995 loppuun, jollei valtioneuvosto sitä ennen toisin päätä.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1991

sosiaali- ja terveysministeri
Eeva Kuuskoski

Hallitusneuvos toimistopäällikkönä
Tuulikki Haikarainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.