1701/1991

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1991

Asetus sairausvakuutusasetuksen 42 §:n muuttamisesta

sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan 1 päivänä marraskuuta 1963 annetun sairausvakuutusasetuksen (473/63) 42 § seuraavasti:

42 §

Eläkelaitoksen käyttöön hankitut kiinteistöt, kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeet, irtaimistot ja muu käyttöomaisuus kirjataan eläkelaitoksen kirjanpidossa hallituksen harkitsemaan määrään poistettuina, enintään kuitenkin hankinta-arvoon. Sijoitusomaisuus kirjataan tileihin hankinta-arvoon.

Jos käyttö- ja sijoitusomaisuuteen kuuluvan hyödykkeen arvon kuitenkin on rahanarvon muuttumisen, pääomatappion vaaran tai muun syyn takia katsottava pysyvästi muuttuneen, on arvon laskettua tiliarvoa vastaavasti vähennettävä ja arvon lisäännyttyä voidaan tiliarvoa lisätä.

Lisätty hallitus vahvistaa ne perusteet, joilla sijoitusja käyttöomaisuuden siirroilla ja niihin tehtävillä arvonkorotuksilla suoritetaan kannatusmaksua.


Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 1991.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

sosiaali- ja terveysministeri
Eeva Kuuskoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.