1691/1991

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1991

Verohallituksen päätös vuonna 1992 sovellettavien ennakonpidätysperusteiden voimaantulosta

Verohallitus on 28 päivänä marraskuuta 1959 annetun ennakkoperintälain (418/59) 11 §:n nojalla, sellaisena kuin se on 17 päivänä joulukuuta 1982 annetussa laissa (946/82) ja 30 päivänä joulukuuta 1991 vuodelta 1992 toimitettavassa valtionverotuksessa sovellettavista veroasteikoista ja veroprosenteista annetun lain (1671/91) 6 §:n 2 momentin nojalla määrännyt:

1 §

Palkasta, eläkkeestä ja muista ennakkoperintälain 5 §:ssä tarkoitetuista suorituksista, jotka maksetaan 1.1.-30.4.1992, ennakonpidätys toimitetaan joulukuun 31 päivänä 1991 voimassa olleiden pidätysprosenttien tai verotoimiston vuodelle 1992 määräämien pidätysprosenttien tahi muiden ennakonpidätystä koskevien määräysten mukaan siten, että maksaja korottaa henkilökohtaisia pidätysprosentteja kahdella prosenttiyksiköllä. Myös verotoimiston ennakkoperintälain 16 §:n nojalla antaman muutosverokortin pidätysprosenttia korotetaan kahdella prosenttiyksiköllä, jos muutos on annettu vuonna 1991.

Ennakonpidätyksen määrä lasketaan kuitenkin siten, ettei siinä oteta huomioon vuonna 1991 maksettuja palkkoja ja niistä toimitettuja ennakonpidätyksiä.

Toukokuun 1 päivänä tai sen jälkeen vuonna 1992 maksettaviin palkkoihin sovelletaan vuodelle 1992 vahvistettuja pidätysprosentteja. Jos verokortissa on määräys, jonka mukaan pidätysprosentti nousee tulojen kasvaessa (ns. portaikkoverokortti), ennakonpidätyksen määrää laskettaessa otetaan huomioon 1.5.1992 jälkeen myös 1.1.-30.4.1992 maksetut palkat. Muulloin 1.5.1992 ennakonpidätyksen määrää laskettaessa ei oteta huomioon 1.1.-30.4.1992 maksettuja palkkoja eikä niistä toimitettuja ennakonpidätyksiä.

2 §

Poiketen 1 §:n 1 momentista verokortin henkilökohtaista pidätysprosenttia ei koroteta 1.1.-30.4.1992:

1) jos eläkkeensaajan eläkkeen ennakonpidätysprosentti on enintään 5,

2) ennakonpidätysprosenttiin on annettu muutos vuonna 1992

3) jos portaikkoverokortin alimman portaan prosentti on 0 tai

4) jos pidätysprosentti on maksettavaan määrään perustuva tai muu verohallituksen päätökseen (911/91) perustuva kaavamainen prosentti.

Jos verokortissa on sekä perusettä lisäprosentti, lisäprosenttia ei koroteta 1 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

3 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1991

Pääjohtaja
Jukka Tammi

Va. ylitarkastaja
Marja Liisa Manner

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.