1690/1991

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1991

Verohallituksen päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä annetun päätöksen muuttamisesta

Verohallitus on lisännyt ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä 30 toukokuuta 1991 antamaansa päätökseen (911/91) uuden 8 a §:n ja 10 a §:n seuraavasti:

8 a §

Avustuskassalaissa (471/42) tarkoitetun sairauskassan jäsenelleen maksamista etuuksista ennakonpidätys toimitetaan seuraavasti:

Jos sairauskassa maksaa samanaikaisesti sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa ja sairausajan palkan ja sairausvakuutuslain mukaisen päivärahan erotusta (täydennyspäivärahaa), ennakonpidätys toimitetaan 1 §:n 1 ja 2 momentissa määrätyllä tavalla.

Jos sairauskassa maksaa samanaikaisesti sairausajan palkan jälkeiseltä ajalta korvausta (lisäpäivärahaa) ja sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa, ennakonpidätys toimitetaan 1 §:n 1 ja 2 momentissa määrätyllä tavalla palkkaa varten määrättyjen pidätysprosenttien mukaan alennettuna 2 prosenttiyksiköllä. Pidätysprosentteja ei kuitenkaan alenneta, jos verokortissa on määräys, jonka mukaan pidätysprosentti nousee tulojen kasvaessa tai jos verokortissa on verotoimiston ennakkoperintälain 16 §:n nojalla antama määräys ennakonpidätyksen suuruudesta.

Jos suorituksen maksaja ei ole saanut 20 §:ssä tarkoitetulla tavalla pidätyksen toimittamista varten tarvittavia tietoja eikä verovelvollinen esitä maksajalle verokorttia, ennakonpidätys toimitetaan edellä 2 ja 3 momentissa tarkoitetuista suorituksista 8 §:n 2 momentissa olevan taulukon osoittaman prosenttiluvun suuruisena.

Jos sairauskassa maksaa pelkästään täydennystai lisäpäivärahaa, ennakonpidätys toimitetaan 4 §:ssä määrätyllä tavalla.

Sairauskassan jäsenelleen maksamasta eroavustuksesta ennakonpidätys toimitetaan 50 %:n suuruisena tai siten kuin 4 §:ssä on sivutuloista määrätty.

4 luku

Ennakonpidätys työttömyysturvaetuuksista ja lakkoavustuksesta

10 a §

Työtaistelun johdosta asianomaisen työmarkkinajärjestön suorittamasta veronalaisesta lakkoavustuksesta tai muusta siihen rinnastettavasta avustuksesta ennkonpidätys toimitetaan 10 §:n 3 momentissa olevan taulukon osoittaman prosenttiluvun suuruisena.

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1991

Pääjohtaja
Jukka Tammi

Va. ylitarkastaja
Marja Liisa Manner

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.