1683/1991

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1991

Asetus kansainvälisestä energiaohjelmasta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta

Ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään:

1 §

Pariisissa 18 päivänä marraskuuta 1974 kansainvälisestä energiaohjelmasta tehty sopimus, jonka eräät määräykset on hyväksytty 13 päivänä joulukuuta 1991 annetulla lailla (1682/91) ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt niin ikään 13 päivänä joulukuuta 1991 ja jota koskeva liittymiskirja on talletettu Belgian kuningaskunnan hallituksen huostaan 22 päivänä joulukuuta 1991, tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Kansainvälisestä energiaohjelmasta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sopimuksen soveltamisesta 13 päivänä joulukuuta 1991 annettu laki (1682/91) ja tämä asetus tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 115/91)

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ulkoasiainministeri
Paavo Väyrynen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.