1675/1991

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1991

Laki maatalouden investointivarauslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1982 annetun maatalouden investointivarauslain (1103/82) 9 § ja

lisätään lakiin uusi 7 a § seuraavasti:

7 a §

Jos verovelvollinen on nostanut investointitalletuksen eikä ole käyttänyt investointivarausta 7 §:ssä mainittuun tarkoitukseen, nostettua talletusta vastaava investointivaraus luetaan sen verovuoden veronalaiseksi tuloksi, jonka aikana talletus on nostettu.

9 §

Jos verovelvollinen ei ole käyttänyt investointivarausta tai sitä ei ole luettu verovelvollisen veronalaiseksi tuloksi 6 §:ssä säädetyn määräajan kuluessa, luetaan käyttämättä tai tuloksi lukematta jätetty investointivarauksen määrä verovelvollisen maatalouden veronalaiseksi tuloksi siltä verovuodelta, jonka kuluessa investointivaraus viimeistään olisi pitänyt käyttää. Maatalouden harjoittamisen lopettaneen verovelvollisen käyttämättömät investointivaraukset luetaan sen verovuoden veronalaiseksi tuloksi, jona hänen todetaan lopettaneen maatalouden harjoittamisen. Varausta ei kuitenkaan lueta tuloksi verovelvollisen kuoleman johdosta, jos hänen jakamaton kuolinpesänsä jatkaa maatalouden harjoittamista.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992. Sitä sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 1991 toimitettavassa verotuksessa.

Hallituksen esitys 208/91
Valtiovarainvaliok. miet. 64/91

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1991

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.