1671/1991

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1991

Laki vuodelta 1992 toimitettavassa valtionverotuksessa sovellettavista veroasteikoista ja veroprosenteista

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Vuodelta 1992 toimitettavassa verotuksessa määrätään tulo- ja varallisuusverolain (1240/88) perusteella valtiolle suoritettava tulovero ja varallisuusvero tässä laissa olevien veroasteikkojen ja veroprosenttien mukaan.

2 §

Progressiivinen tuloveroasteikko on seuraava:

Verotettava tulo Vero alarajan kohdalla Vero alarajan ylittävästä tulon osasta
mk mk %
40 000–56 000 50 7
56 000–70 000 1 170 17
70 000–98 000 3 550 21
98 000–154 000 9 430 27
154 000–275 000 24 550 33
275 000 64 480 39
3 §

Progressiivinen varallisuusveroasteikko on seuraava:

Verotettava varallisuus Vero alarajan kohdalla Vero alarajan ylittävästä varallisuudesta
mk mk %
1 100 000– 500 0,9
4 §

Yhteisön tuloveroprosentti on 19 ja yhteisön varallisuusveroprosentti 1.

5 §

Ennakkoperintälain 12 §:n 1 momentista poiketen ennakonpidätys toimitetaan verovuoden alusta huhtikuun loppuun vuoden 1991 veroperusteiden mukaan. Vakuutetun sairausvakuutus- ja kansaneläkevakuutusmaksua peritään kuitenkin verovuoden alusta huhtikuun loppuun korottamalla vuoden 1991 henkilökohtaisia pidätysperusteita 2 prosenttiyksiköllä. Jos eläkkeensaajan henkilökohtainen pidätysprosentti on enintään 5, sitä ei koroteta. Muutettaessa henkilökohtaisia pidätysprosentteja ennakonperintälain 16 §:n nojalla sovelletaan kuitenkin vuoden 1992 veroperusteita jo verovuoden alusta.

Verohallitus määrää 1 päivästä toukokuuta 1992 sovellettavat vuoden 1992 veroperusteiden mukaiset henkilökohtaiset pidätysprosentit vakuutetun sairausvakuutus- ja kansaneläkevakuutusmaksun osalta ennakkoperintälain 11 §:n mukaisesti ja muulta osin sellaisiksi, että ne sovellettuina koko vuoden johtaisivat ennakkoperintälain 11 §:ssä tarkoitettuun pidätysmäärään.

6 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin verohallituksen määräämällä tavalla.

Hallituksen esitys 61/91
Valtiovarainvaliok. miet. 65/91

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1991

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.