1643/1991

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1991

Asetus ajoneuvoasetuksen 45 §:n muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

muutetaan 26 päivänä maaliskuuta 1982 annetun ajoneuvoasetuksen (233/82) 45 §:n 2 momentti sekä

lisätään 45 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

45 §

2. Moottoriajoneuvon seistessä muusta syystä kuin pakollisen liikenne-esteen vuoksi ei ajoneuvon moottoria saa käyttää enempää kuin kaksi minuuttia. Lämpötilan ollessa alle -15°C saa moottoria ennen ajoon lähtemistä kuitenkin käyttää enintään neljä minuuttia.

3. Edellä 2 momentissa tarkoitettu joutokäynnin kielto ei koske kiireellisessä tehtävässä olevaa hälytysajoneuvoa eikä ajoneuvoa, jonka pääasiallisen käyttötarkoituksen edellyttämä lisälaite, kuten jätteenpuristin, pumppu, kompressori tai nostolava vaatii toimiakseen moottorin käyttämistä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992, kuitenkin siten, että sitä sovelletaan poliisin virkatehtävässä tai luvanvaraisessa liikenteessä olevaan moottoriajoneuvoon 1 päivästä lokakuuta 1993 alkaen.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Liikenneministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.