1636/1991

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1991

Laki Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirastosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirastosta 14 päivänä joulukuuta 1979 annetun lain (898/79) 4 § sekä

muutetaan 1, 2 ja 3 §, näistä 2 § sellaisena kuin se on osittain muutettuna 13 päivänä kesäkuuta 1986 annetulla lailla (471/86), seuraavasti:

1 §

Paikallisena ulosottoviranomaisena ja rikostuomioiden täytäntöönpanoviranomaisena Ahvenanmaan maakunnassa on oikeusministeriön alainen maakunnanvoudinvirasto.

2 §

Ulosottomiehenä Ahvenanmaan maakunnassa on maakunnanvouti.

Maakunnanvoudin apuna on avustava ulosottomies. Avustava ulosottomies on myös haastemies.

3 §

Maakunnanvoudinvirastossa on maakunnanvoudin virka. Muista maakunnanvoudinviraston viroista säädetään asetuksella.

Maakunnanvoudinviraston päällikkönä on maakunnanvouti.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1992.

Hallituksen esitys 50/91
Lakivaliok. miet. 3/91

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Oikeusministeri
Hannele Pokka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.