1622/1991

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1991

Asetus kiinteistön rasitustodistuksista annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

lisätään kiinteistön rasitustodistuksista 21 päivänä tammikuuta 1955 annetun asetuksen (36/55) 1 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

1 §

Jos alioikeudessa on käytössä lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä annetun lain (353/87) mukainen lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri, rasitustodistuksen voi antaa myös alioikeuden muu kuin 1 momentissa tarkoitettu virkamies. Muiden viranomaisten oikeudesta antaa rasitustodistuksia säädetään lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä sekä saantorekisteristä annetun asetuksen (306/88) 34 §:n 1 ja 2 momentissa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Oikeusministeri
Hannele Pokka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.