1619/1991

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1991

Laki raastuvanoikeudesta annetun lain 4 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan raastuvanoikeudesta 23 päivänä huhtikuuta 1976 annetun lain (351/76) 4 a §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 14 päivänä joulukuuta 1979 annetussa laissa (896/79), seuraavasti:

4 a §

Raastuvanoikeudessa toimiva notaari saadaan, sen mukaan kuin asetuksella tarkemmin säädetään, määrätä omalla vastuullaan käsittelemään niitä tuomarintehtäviin kuuluvia asioita, jotka raastuvanoikeuden jäsen on oikeutettu yksin ratkaisemaan.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Hallituksen esitys 169/91
Lakivaliok. miet. 6/91

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Oikeusministeri
Hannele Pokka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.