1618/1991

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1991

Laki tuomiokuntain hoidosta annetun lain 5 ja 8 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan tuomiokuntain hoidosta 7 päivänä kesäkuuta 1935 annetun lain (220/35) 5 §:n 1 momentti ja 8 a §:n 2 momentti, näistä 8 a §:n 2 momentti sellaisena kuin se on 30 päivänä huhtikuuta 1986 annetussa laissa (310/86), seuraavasti:

5 §

Notaarin tulee kihlakunnantuomarin ohjeiden mukaan avustaa kihlakunnantuomaria kirjoitusja kokoonpanotöissä ja muissa kansliatehtävissä sekä hänen sijastaan vastaanottaa asiakirjoja ja ilmoituksia, antaa ja vahvistaa otteita ja jäljennöksiä tuomiokunnan arkistossa säilytetyistä asiakirjoista ja antaa niihin perustuvia todistuksia, rasitustodistuksia kuitenkin vain sen mukaan kuin asetuksella tarkemmin säädetään.


8 a §

Kihlakunnantuomari saa määrätä kanslianotaarin ja notaarin, joka on täyttänyt 23 vuotta, suorittamaan omalla vastuullaan tuomarintehtäviä sen mukaan kuin asetuksella tarkemmin säädetään. Määräyksen kanslianotaarille ja notaarille toimia kihlakunnanoikeuden puheenjohtajana kihlakunnaoikeuden istunnossa antaa kuitenkin hovioikeus. Kanslianotaarin tehtävistä on muutoin voimassa, mitä notaarin tehtävistä säädetään.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Hallituksen esitys 169/91
Lakivaliok. miet. 6/91

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Oikeusministeri
Hannele Pokka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.