1611/1991

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1991

Asetus terveyskeskuksessa perittävistä maksuista ja korvauksista annetun asetuksen muuttamisesta

sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan terveyskeskuksessa perittävistä maksuista ja korvauksista 10 päivänä maaliskuuta 1972 annetun asetuksen (206/72) 3 §:n 1 momentti, 3 a §:n 1 momentti, 4 §:n 1-3 ja 6 momentti, 4 a §:n 1 momentti ja 5 §:n 1 ja 2 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 3 §:n 1 momentti ja 3 a §:n 1 momentti 15 päivänä joulukuuta 1989 annetussa asetuksessa (1130/89), 4 §:n 1-3 momentti, 4 a §:n 1 momentti ja 5 §:n 1 ja 2 momentti 15 päivänä maaliskuuta 1991 annetussa asetuksessa (534/91) ja 4 §:n 6 momentti 23 päivänä joulukuuta 1987 annetussa asetuksessa (805/87), seuraavasti:

3 §

Terveyskeskuksen sairaankuljetusajoneuvolla suoritetusta sairaankuljetuksesta peritään potilaalta 35 markkaa yhdensuuntaiselta matkalta.


3 a §

Terveyskeskuksessa annetusta yksilökohtaisesta fysikaalisesta hoidosta tai jatkuvasta dialyysihoidosta peritään potilaalta 20 markkaa kerralta.


4 §

Terveyskeskuksen sairaansijalla hoidettavalta potilaalta peritään korvausta ylläpidosta 115 markkaa vuorokaudelta.

Jos sairaanhoidolliselta kannalta on tarkoituksenmukaista, että terveyskeskuksen vuodeosaston kirjoihin otettu potilas on vain joko päivällä (päiväsairaanhoito) tai yöllä (yösairaanhoito) hoidettavana terveyskeskuksen sairaansijalla, peritään häneltä korvausta ylläpidosta 58 markkaa vuorokaudelta.

Jos sairaanhoidolliselta kannalta on tarkoituksenmukaista, että terveyskeskuksen valvotun kotisairaanhoidon kirjoihin otettu potilas on päivällä hoidettavana terveyskeskuksessa, peritään häneltä korvausta ylläpidosta 58 markkaa vuorokaudelta.


Terveyskeskuksessa tai sen osoittamassa muussa kuntoutuslaitoksessa vammaiselle henkilölle annettavasta kuntoutushoidosta peritään potilaalta korvausta ylläpidosta 20 markkaa vuorokaudelta.

4 a §

Terveyskeskuksen sairaansijalla hoidettavalta, pysyvästi laitoshoidossa olevalta potilaalta peritään 4 §:n 1 momentissa säädetyn maksun sijasta kansanterveyslain 21 a §:n 1 momentissa tarkoitettuna maksuna potilaan maksukyvyn mukaan määräytyvä maksu, joka on hänen kuukautta kohti laskettujen tulojensa määrä, kuitenkin enintään 6 000 markkaa kalenterikuukaudelta. Maksua määrättäessä noudatetaan soveltuvin osin, mitä sosiaalipalveluista perittävistä maksuista annetussa asetuksessa (887/83) säädetään laitoshuollon maksuista. Vaatimus terveyslautakunnan alaisen viranhaltijan maksua koskevan päätöksen saattamisesta terveyslautakunnan käsiteltäväksi on tehtävä kirjallisesti terveyslautakunnalle.


5 §

Terveyskeskuksesta annetusta suun ja hampaiden hoidosta peritään potilaalta perusmaksuna 20 markkaa käynniltä.

Edellä 1 momentissa säädetyn perusmaksun lisäksi peritään tutkimus- jahoitotoimenpiteistä seuraavat maksut:

1) Tutkimukset, ehkäisevä hoito ja kiinnityskudosten perushoito Suun ja hampaiden tutkimus, määräaikaisja jälkitarkastus tai ensiapua tarvitsevan potilaan tutkimus 20,-
Bakteeri-, sylkija verinäytteen sekä koepalan otto 20,-
Röntgentutkimus kuvalta 15,-
Leukojen ja koko hampaiston röntgenkuvaus 40,-
Hampaiden ja niiden kiinnityskudosten perushoito käyntikerralta  
rajoitettu hoito 25,-
laaja hoito 55,-
2) Paikkaus ja juurenhoito Yhdelle tai kahdelle hammaspinnalle ulottuva paikka 60,-
Kolmelle hammaspinnalle ulottuva paikka 80,-
Edellisiä laajempi paikkaustyö hampaalta 100,-
Juurenhoito hampaalta 110,-
3) Muu sairauksien hoito Hampaiden poisto puudutuksella yhden hampaan poisto 55,-
toisen ja kunkin seuraavan hampaan poisto samalla käyntikerralla 25,-
Kulloinkin voimassa olevan sairausvakuutuskorvaustaksan liite E:n K- ja I-ryhmän toimenpiteet käyntikerralta 20,-
Kulloinkin voimassa olevan sairausvakuutuskorvaustaksan liite E:n II-IV ryhmän kirurgiseen ja oikomishoitoon liittyvät toimenpiteet käyntikerralta 40,-
Kulloinkin voimassa olevan sairausvakuutuskorvaustaksan liite E:n V-XII ryhmän toimenpiteet käyntikerralta 80,-
4) Proteettiset toimenpiteet Kruunut ja sillat hampaalta 420,-
Levyproteesit
levyn perushinta 160,-
lisäys hampaalta ja pinteeltä 20,-
lisäys metallirungosta 120,-
Proteesin korjaukset
proteesin korjaus, joka edellyttää jäljennöksen ottoa 90,-
muu proteesin korjaus 55,-


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

sosiaali- ja terveysministeri
Eeva Kuuskoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.