1604/1991

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1991

Asetus valtion sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden palveluista perittävistä korvauksista annetun asetuksen muuttamisesta

sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan valtion sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden palveluista perittävistä korvauksista 22 päivänä joulukuuta 1983 annetun asetuksen (1057/83) 3 §:n 1 momentti, 4 §:n 1 momentti ja 7 §,

sellaisina kuin ne ovat 21 päivänä joulukuuta 1990 annetussa asetuksessa (1217/90), seuraavasti:

3 §

Valtion koulukodissa annetusta kasvatuksesta, hoidosta tai opetuksesta peritään korvauksena koulukotiin osoitetun lapsen tai nuoren henkilön käyttämistä palveluista 937 markkaa vuorokaudelta.


4 §

Valtion päihdehuollon toimintayksikössä annetuista sosiaalihuoltolain (710/82) 24 §:ssä tarkoitetuista laitoshuollon palveluista peritään korvauksena asiakkaaksi osoitetun henkilön käyttämistä palveluista 497 markkaa vuorokaudelta.


7 §

Valtion mielisairaalan sairaansijalle osoitetulle henkilölle annetusta hoidosta peritään korvauksena 877 markkaa vuorokaudelta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

sosiaali- ja terveysministeri
Eeva Kuuskoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.