1563/1991

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1991

Laki metsänparannuslainojen takaisinperinnän nopeuttamisesta ja koron nostamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä määrätyllä tavalla, säädetään:

1 §

Sen estämättä mitä metsänparannuslainojen vuotuismaksusta ja korosta säädetään voimassa olevissa ja niitä edeltävissä metsänparannussäännöksissä, noudatetaan, mitä tässä laissa säädetään.

2 §

Metsänparannuslainojen vuotuismaksut peritään siten, että sellaiset lainat, jotka on maksettava takaisin kuuden prosentin vuotuismaksuin, peritään kahdeksan prosentin vuotuismaksuin, sellaiset lainat, jotka on maksettava takaisin kymmenen prosentin vuotuismaksuin, peritään kahdentoista prosentin vuotuismaksuin ja sellaiset lainat, jotka on maksettava takaisin kahdeksantoista prosentin vuotuismaksuin, peritään kahdenkymmenen prosentin vuotuismaksuin.

3 §

Milloin edellä tarkoitettu metsänparannuslainan vuotuismaksu on 400 markkaa tai vähemmän, peritään laina kuitenkin takaisin 400 markan vuotuismaksuin. Mikäli tällöin lainan viimeinen vuotuismaksu jää pienemmäksi kuin 400 markkaa, peritään maksu yhdessä edellisen vuotuismaksun kanssa.

4 §

Metsänparannuslainan korkoa nostetaan tämän lain voimaantuloa seuraavan koron laskentakauden alusta lukien toistaiseksi siten, että vuotuismaksusta luetaan lainan koroksi kolmen prosentin sijasta neljä prosenttia maksamattomalle pääomalle sekä viiden prosentin sijasta kuusi prosenttia maksamattomalle pääomalle. Muu osa vuotuismaksusta luetaan pääoman lyhennykseksi.

Edellä 3 §:ssä tarkoitetusta vuotuismaksusta luetaan maksamattomalle pääomalle koroksi 1 momentissa mainitut määrät.

5 §

Mitä tässä laissa säädetään, sovelletaan myös ennen tämän lain voimaantuloa myönnettyihin metsänparannuslainoihin.

6 §

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan tarvittaessa asetuksella.

7 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Tällä lailla kumotaan eräiden metsänparannuslainojen takaisinperinnän nopeuttamisesta 29 päivänä joulukuuta 1976 annettu laki (1118/76).

Hallituksen esitys 114/91
Maa- ja metsauml;talousvaliok. miet. 11/91

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.