1543/1991

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1991

Laki kuntien vapaaehtoisen yhdistymisen kannustamisesta vuosina 1992-1993 annetun lain 2 ja 9 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 28 päivänä joulukuuta 1990 kuntien vapaaehtoisen yhdistymisen kannustamisesta vuosina 1992-1993 annetun lain (1266/90) 2 §:n 2 momentti ja 9 § seuraavasti:

2 §

Tätä lakia ei kuitenkaan sovelleta, mikäli kuntajaon muutos tapahtuu kuntajaosta annetun lain 3 §:n perusteella, tai mikäli se koskee vain osaa kunnan alueesta tai kuntaa, jonka asukasluku kuntajaon muutoksen voimaantulovuotta edeltävän vuoden alussa on 75 000 tai sitä suurempi.

Hallituksen esitys 156/91 Hallintovaliok. miet. 12/91

9 §

Mikäli lakkaavan kunnan osalta laskettava kuntien yhdistymisavustuksista annetun lain 1 §:n 2 momentin mukainen avustus on suurempi kuin tämän lain mukainen liitettävän kunnan osalta laskettava liittymisavustus, ei tämän lain 5 §:n mukaista avustusta myönnetä kyseisen kunnan osalta. Jos kunnalle maksetaan sekä sanotun 5 §:n mukaista avustusta että kuntien yhdistymisavustuksista annetun lain 1 §:n 2 momentin mukaista avustusta, näiden avustusten yhteismäärä on kuitenkin enintään edellä 6 §:n 1 momentissa mainittu määrä. Mitä tämän lain 7 §:ssä on säädetty liittymisavustuksesta koskee myös kuntien yhdistymisavustuksista annetun lain 1 §:n 2 momentin mukaista avustusta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sisäasiainministeri
Mauri Pekkarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.