1541/1991

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1991

Asetus asunto-olojen kehittämisrahaston lainanottovaltuuksista vuonna 1992

Eduskunta on 17 päivänä joulukuuta 1991 päättänyt oikeuttaa asunto-olojen kehittämisrahaston vuonna 1992 ottamaan valtioneuvoston määräämissä rajoissa asunto-olojen kehittämisrahastosta annetun lain 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua lainaa enintään 4 500 000 000 markan nettomäärään asti kuitenkin siten, että bruttomääräinen lainanotto saa olla enintään 5 500 000 000 markkaa, ja siten, että valtiokonttorin tehtävänä on ottaa Suomen markka -määräiset kotimaiset lainat ja päättää niiden tarkemmista ehdoista ja valtiovarainministeriön tehtävänä ottaa ulkomaiset lainat ja päättää niiden tarkemmista ehdoista.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Hallituksen esitys 60/91
Valtiovarainvaliok. miet. 59/91

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.