1539/1991

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1991

Asetus merilain 252 ja 254 §:ssä tarkoitettujen sekä eräiden muiden palkkioiden ja korvausten suorittamisesta valtion varoista annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

muutetaan merilain 252 ja 254 §:ssä tarkoitettujen sekä eräiden muiden palkkioiden ja korvausten suorittamisesta valtion varoista 26 päivänä marraskuuta 1971 annetun asetuksen (807/71) 1 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 16 päivänä toukokuuta 1985 annetussa asetuksessa (400/85), seuraavasti:

1 §

Milloin merilain 251 §:ssä tarkoitetulle asiantuntijalle on merilain 252 §:n tai muun säännöksen nojalla suoritettava palkkiota valtion varoista, saa hän jokaiselta istuntopäivältä, jona hän on avustanut tuomioistuinta jutun käsittelyssä tai meriselityksen vastaanottamisessa, palkkion, jonka määrän vahvistaa oikeusministeriö saatuaan valtiovarainministeriön lausunnon. Lisäksi asiantuntija saa kirjallisesta lausunnosta erityisen palkkion, jonka tuomioistuin harkintansa mukaan määrää.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Oikeusministeri
Hannele Pokka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.