1535/1991

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1991

Laki Helsingissä pidettävien Euroopan turvallisuutta ja yhteistyötä koskevien kokousten yhteydessä toimivasta verottomien tavaroiden myymälästä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Sen lisäksi, mitä tullilain (573/78) 30 §:ssä ja alkoholilain 59 §:n 3 momentissa säädetään verottomien tavaroiden myymälästä, voidaan Helsingissä vuonna 1992 alkavaa Euroopan turvallisuusja yhteistyökokouksen neljättä seurantakokousta ja sen yhteydessä pidettävää valtioiden tai hallitusten päämiesten kokousta varten ylläpitää verottomien tavaroiden myymälää sen mukaan kuin tässä laissa säädetään.

2 §

Myymälässä saadaan myydä tullaamattomia ulkomaisia ja verottomia kotimaisia alkoholijuomia, tupakkavalmisteita, kosmeettisia valmisteita sekä hajusteja toalettivalmisteita ulkovaltojen kokousvaltuuskuntien jäsenille sekä kokouksen sihteeristöön kuuluville ulkomaalaisille henkilöille.

3 §

Edellä 2 §:ssä mainittujen tavaroiden myynti tässä laissa tarkoitetusta myymälästä on liikevaihtoverotonta.

4 §

Ulkoasiainministeriö voi antaa tarkempia määräyksiä 2 §:ssä tarkoitetun osto-oikeuden käytöstä ja sen rajoittamisesta sekä valvonnasta.

5 §

Muilta osin myymälään sovelletaan, mitä verottomien tavaroiden myymälästä säädetään tai määrätään.

6 §

Myymälässä voidaan myydä 2 §:ssä tarkoitetuille henkilöille myös muita, tullattuja ja verollisia tuotteita.

7 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 1992.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Hallituksen esitys 175/91
Valtiovarainvaliok. miet. 48/91

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.