1531/1991

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1991

Asetus sähkölaitteistojen tarkastuksista perittävistä maksuista annetun asetuksen muuttamisesta

Kauppaja teollisuusministerin esittelystä

muutetaan sähkölaitteistojen tarkastuksista perittävistä maksuista 23 päivänä joulukuuta 1988 annetun asetuksen (1139/88) 2 ja 3 §, 4 §:n 1 momentti sekä 6 §, sellaisina kuin ne ovat muutettuina 22 päivänä joulukuuta 1989 annetulla asetuksella (1218/89), näin kuuluviksi:

2 §

Sähkölaitteistojen säännönmukaisista, niiden rakennuspaikalla suoritetuista ensija määräaikaistarkastuksista on laitteiston haltijan vuosittain suoritettava seuraavat maksut:

1) perusmaksuna 737 markkaa sekä

2) perusmaksun lisäksi laitteiston koon ja laajuuden mukaan:

a) generaattorien yhteenlasketun nimellistehon jokaiselta kilovolttiampeerilta:

- ensimmäisiltä 1 000 kilovolttiampeerilta 36,9 penniä ja

- jokaiselta seuraavalta kilovolttiampeerilta 18,5 penniä;

b) yli 1 000 voltin nimellisjännitteisten suurjännitejohtojen jokaiselta johtokilometriltä:

- ensimmäisiltä 200 kilometriltä 16,40 markkaa,

- seuraavilta 300 kilometriltä 8,20 markkaa ja

- jokaiselta seuraavalta kilometriltä 2,73 markkaa; sekä

c) jokaiselta muuntoasemalta (sähköasemalta, muuntoasemalta tai muuntamolta):

- ensimmäisiltä 200 muuntoasemalta 16,40 markkaa,

- seuraavilta 300 muuntoasemalta 11,02 markkaa ja

- jokaiselta seuraavalta muuntoasemalta 5,51 markkaa.

Maksuja voidaan periä ennakkomaksuina.

3 §

Poiketen siitä mitä 2 §:n 1 kohdassa on säädetty, on sairaalan ja räjähdystarviketehtaaseen sijoitetun sähkölaitteiston haltijan vuosittain suoritettava perusmaksuna 1 040 markkaa kunkin tällaisen laitteisto osalta.

4 §

Laitteiston haltijan on suoritettava edellä säädettyjen vuosimaksujen lisäksi 2 450 markkaa tarkastuspäivältä silloin, kun sähkölaitteistolle on tehty erillinen ensitarkastus, joka on sähkölaitteistojen tarkastamisesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (1187/91) mukaan tehtävä ennen käyttöönottoa tai viimeistään kolmen kuukauden kuluessa laitteiston käyttöönotosta, tai ylimääräinen tarkastus rakennuspaikalla sähkölain 35 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa.


6 §

Sähkölaitteistojen rakennetta tai käyttöä koskevien poikkeuslupien myöntämisestä perittävä maksu on 233 markkaa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Kauppaja teollisuusministeri
Kauko Juhantalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.