1528/1991

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1991

Laki asuntotuotantolain 11 g §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 22 päivänä huhtikuuta 1966 annetun asuntotuotantolain (247/66) 11 g §:ään, sellaisena kuin se on 21 päivänä joulukuuta 1990 annetussa laissa (1185/90), uusi 4 momentti seuraavasti:

11 g §

Edellä 6 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun vuokratalon rakentamista varten vuonna 1992 myönnetyn asuntolainan sekä 6 §:n 1 momentin 2-4 ja 7 kohdassa mainittua tarkoitusta varten vuonna 1992 myönnetyn asuntolainan 1 momentissa tarkoitetun kiinteän vuotuisen koron suuruus on kuitenkin 4,1 prosenttia ja 2 momentissa tarkoitetun vuotuisen koron suuruus vuosimaksun 11 d §:n 1 momentin mukaisesti määrättävän prosenttimääräisen tarkistuksen määrä lisättynä 2,5 prosenttiyksiköllä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Hallituksen esitys 150/91
Ympäristövaliok. miet. 5/91

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Pirjo Rusanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.