1527/1991

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1991

Laki opiskelijoiden asumistukien väliaikaisesta tarkistamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Asumistukilain (408/75) nojalla opiskelijaruokakunnalle vuoden 1991 heinäkuun 1 päivän ja joulukuun 31 päivän välisestä ajankohdasta lukien myönnetty asumistuki voidaan vuonna 1992 tarkistaa valtioneuvoston määräämällä prosenttimäärällä. Tuki maksetaan tarkistettuna 1 päivästä huhtikuuta 1992 lukien.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuihin asumistukiin ei sovelleta, mitä asumistukilain 15 §:n 1 momentissa on säädetty asumistukien vuotuisesta tarkistuksesta.

2 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992 ja on voimassa 31 päivään maaliskuuta 1993.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Hallituksen esitys 192/91 Ympäristövaliok. miet. 8/91

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Pirjo Rusanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.