1526

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1991

Maa- ja metsauml;talousministeriön päätös Ruotsin kanssa vastavuoroisista kalastusoikeuksista Itämerellä tehtyjen sopimusten täytäntöönpanosta vuonna 1992

Maa- ja metsauml;talousministeriö on Ruotsin ja Neuvostoliiton kanssa kalastuksesta tehtyjen sopimusten täytäntöönpanosta ja soveltamisesta 29 päivänä joulukuuta 1988 annetun asetuksen (1330/88) 3, 4, 5 ja 7 §:n nojalla päättänyt:

1 §

Suomalaiset ja ruotsalaiset kalastusalukset saavat vuonna 1992 kalastaa Ruotsin ja Neuvostoliiton kanssa kalastuksesta tehtyjen sopimusten täytäntöönpanosta ja soveltamisesta annetun asetuksen (1330/88), jäljempänä kalastussopimusasetuksen, 3 ja 4 §:n mukaisesti toisen valtion Itämeren kalastusvyöhykkeellä.

Suomalaiset kalastusalukset saavat lisäksi edellä sanotun mukaisesti kalastaa vuonna 1992 kalastussopimusasetuksen 1 §:n 4-kohdassa tarkoitetulla Ruotsin kalastusvyöhykkeellä, joka sijaitsee Itämeressä Gotlannin itäpuolella ja on merkitty Ruotsin merikorteissa nrot 7 ja 8 tunnuksella SZ.

2 §

Suomalaiset kalastusalukset saavat vuonna 1992 kalastaa 1 §:n 1 momentissa tarkoitetulla Ruotsin kalastusvyöhykkeellä silakkaa ja kilohailia ilman määrällisiä rajoituksia sekä turskaa 300 tonnia ja lohta 100 tonnia sekä 1 §:n 2 momentissa tarkoitulla SZ-vyöhykkeellä silakkaa 450 tonnia ja lohta 30 tonnia. Näihin määriin sisältyvät sivusaaliina saatavat muut kalalajit.

Ruotsalaiset kalastusalukset saavat vuonna 1992 kalastaa Suomen kalastusvyöhykkeellä pituusasteen 22°57,2'länsipuolella olevalta alueelta silakkaa, kilohailia ja turskaa ilman määrällisiä rajoituksia sekä lohta yhteensä enintään 20 tonnia. Tähän määrään sisältyvät lohen pyynnissä sivusaaliina saatavat muut kalalajit.

3 §

Tässä päätöksessä tarkoitettu kalastusoikeus on kalastussopimusasetuksen 5 §:ssä tarkoitettuun alusluetteloon merkityillä aluksilla. Alusluetteloon voidaan ottaa vain kalastusalusrekisteriin merkittyjä, ammattimaista kalastusta harjoittavia aluksia.

Alusluetteloa pitää maa- ja metsauml;talousministeriö.

4 §

SZ-vyöhykkeellä saa samanaikaisesti kalastaa lohta enintään 7 suomalaista alusta ja muulla Ruotsin kalastusvyöhykkeellä enintään 25 suomalaista alusta.

5 §

Suomalaisten ja ruotsalaisten alusten tulee ennen saapumista toisen maan kalastusvyöhykkeelle tehdä kyseisen maan rannikkoradioasemalle kalastusilmoitus, joka sisältää aluksen tunnuksen, nimen, radiokutsun, sijainnin, saapumisajan, kalastuksen kohteen, aluksella ennestään olevan saaliin määrän sekä alueen tunnukset. Ennen poistumista alusten on ilmoitettava vastaavat seikat, poistumisaika sekä toisen maan kalastusvyöhykkeeltä saadun saaliin määrä.

Helsingin ja Maarianhaminan radioasemien tulee toimittaa ruotsalaisten kalastusalusten kalastusilmoitukset maa- ja metsauml;talousministeriölle sekä Saaristomeren merivartiostolle.

6 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992 ja sitä sovelletaan vuoden 1992 loppuun.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1991

Maa- ja metsauml;talousministeri
Martti Pura

Ylitarkastaja
Pekka Niskanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.