1525/1991

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1991

Valtioneuvoston päätös Kehitysaluerahasto Oy:n määräämisestä toimimaan Loviisassa ja Ruotsinpyhtäällä

Valtioneuvosto on Kehitysaluerahasto Oy -nimisestä osakeyhtiöstä 22 päivänä tammikuuta 1971 annetun lain 1 §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin se on 29 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa (1298/88), kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä päättänyt:

1 §

Kehitysaluerahasto Oy toimii sen lisäksi, mitä siitä laissa on säädetty ja valtioneuvosto erikseen päättänyt, seuraavissa aluepolitiikasta annetun lain (1168/88) 11 §:ssä tarkoitetuissa erityisaluekunnissa:

1) Lovisassa vuosina 1992-1994; ja

2) Ruotsinpyhtäällä vuosina 1991-1994.

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 23 päivänä joulukuuta 1991.

Tällä päätöksellä kumotaan Kehitysaluerahasto Oy:n määräämisestä toimimaan Ruotsinpyhtäällä 20 päivänä joulukuuta 1990 annettu valtioneuvoston päätös (1200/90).

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1991

Kauppaja teollisuusministeri
Kauko Juhantalo

Hallitusneuvos
Sakari Arkio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.