1518/1991

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1991

Valtioneuvoston päätös kuntien ryhmityksestä rintamasotilaseläkkeen maksamista varten

Valtioneuvosto on sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä 28 päivänä tammikuuta 1977 annetun rintamasotilaseläkelain (119/77) 3 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on 28 päivänä maaliskuuta 1980 annetussa laissa (231/80), päättänyt:

1 §

Kunnat jaetaan rintamasotilaseläkelain 3 §:ssä tarkoitettuun kahteen ryhmään soveltaen, mitä valtioneuvoston kuntien yleisestä kalleusluokituksen vahvistamisesta 4 päivänä joulukuuta 1991 antamassa päätöksessä (1392/91) määrätään.

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992, ja se on voimassa vuoden 1995 loppuun, jollei valtioneuvosto sitä ennen toisin päätä.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1991

sosiaali- ja terveysministeri
Eeva Kuuskoski

Hallitusneuvos, toimistopäällikkönä
Tuulikki Haikarainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.