1498/1991

Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 1991

Asetus Brasilian kanssa tulon kaksinkertaisen verotuksen sekä veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Brasiiliassa 12 päivänä kesäkuuta 1989 tehty Suomen tasavallan ja Brasilian liittotasavallan välillä tulon kaksinkertaisen verotuksen sekä veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen (SopS 2/74) muuttamista koskeva pöytäkirja, jonka eräät määräykset on hyväksytty 8 päivänä marraskuuta 1991 annetulla lailla (1497/91) ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt niin ikään 8 päivänä marraskuuta 1991 ja jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 22 päivänä marraskuuta 1991, tulee voimaan 22 päivänä joulukuuta 1991 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tarkempia määräyksiä pöytäkirjan määräysten soveltamisesta antaa tarvittaessa valtiovarainministeriö.

3 §

Brasilian kanssa tulon kaksinkertaisen verotuksen sekä veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä 8 päivänä marraskuuta 1991 annettu laki (1497/91) ja tämä asetus tulevat voimaan 22 päivänä joulukuuta 1991.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 107/91)

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ulkoasiainministeri
Paavo Väyrynen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.