1495/1991

Annettu Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 1991

Valtioneuvoston päätös eräiden tilojen, tilanosien ja alueiden siirtämisestä Enonkosken, Kangaslammin, Kerimäen, Punkaharjun, Sulkavan ja Savonrannan kunnista Savonlinnan kaupunkiin

Valtioneuvosto on kuntajaosta 21 päivänä tammikuuta 1977 annetun lain (73/77) 14 §:n 1 momentin nojalla sisäasiainministeriön esittelystä päättänyt:

1 §

Enonkosken kunnasta siirretään Savonlinnan kaupunkiin seuraavat tilanosat:

1) Joutsenmäen kylästä Välisalon tilasta 9:31 Jakoniemen niittypalstat; sekä

2) Juvolan kylästä Yläpaikan tilasta 20:25, Kutvolan tilasta 21:2 ja Jurvanmäen tilasta 22:9 niittypalstat.

2 §

Kangaslammin kunnasta siirretään Savonlinnan kaupunkiin Hevonlahden kylästä kokonaan tila Löytösaari 1:146.

3 §

Kerimäen kunnasta siirretään Savonlinnan kaupunkiin Moinniemen kylästä kokonaan tilat Koivuniemi 1:34 ja Tervaniemi 1:36.

4 §

Punkaharjun kunnasta siirretään Savonlinnan kaupunkiin seuraavat tilat ja tilanosa:

1) Pellossalon kylästä kokonaan tilat Victoria 1:27 ja Markkula 1:29; sekä

2) Utrasniemen kylästä maarekisteriin 8 päivänä tammikuuta 1910 merkityssä halkomisessa TN:o 7771 tilojen 4:1-3 yhteiseksi jätetty niittypalsta.

5 §

Sulkavan kunnasta siirretään Savonlinnan kaupunkiin seuraavat tilat, tilanosat ja alueet:

1) Iitlahden kylästä kokonaan tilat: Ristisaari 6:79, Puronsuu 6:131, Karikkoranta 6:132, Kallioniemi 6:133, Miilu 6:134, Majava 6:135, Myrskyluoto 6:136, Suviranta 6:176, Kesärinne 6:177, Helibor 6:178, Kesäranta 6:179, Säästöranta 6:180, Ahmonranta 6:181, Härkinsalonniemi 6:182, Härkinniemi 6:183 ja Kiviniemi 6:184;

2) Iitlahden kylästä Auvilan tilasta 3:19 itäisin erillinen saaripalsta Kurensalmessa ja Iiniemen tilasta 6:217 Härkinsalon palsta;

3) Iitlahden jakokunnan K768S876R2T0 Härkinsalossa sijaitseva vesialue; sekä

4) edellä mainittujen tilojen, tilanosien ja alueiden sisällä sijaitsevat yleiset ja yhteiset alueet.

6 §

Savonrannan kunnasta siirretään Savonlinnan kaupunkiin Putkisalon kylästä kokonaan tila Luhtapalsta 2:8.

7 §

Siirrot eivät aiheuta muutosta kuntien kielelliseen jaotukseen.

8 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 1991

Sisäasiainministeri
Mauri Pekkarinen

Vt. nuorempi hallitussihteeri
Pekka Järviö

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.