1476/1991

Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 1991

Laki liikuntalain väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 21 päivänä joulukuuta 1979 annettuun liikuntalakiin (984/79) väliaikaisesti uusi 8 b § seuraavasti:

8 b §

Vapaakuntakokeilusta annetun lain (718/88) 10 §:n mukaisesti valitut vapaakunnat voivat vapaakuntakokeilun aikana poiketa edellä 8 §:ssä mainituista liikuntatoimen virkanimikkeistä ja pykälässä säädetyistä valtionosuuden käyttöperusteista siten, että kunta voi käyttää mainitun pykälän perusteella määräytyvän valtionosuuden kokonaisuudessaan kunnan liikuntaja nuorisotoimen menoihin haluamallaan tavalla.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992 ja on voimassa vuoden 1992 loppuun.

Ennen tämän lain voimaan tuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Hallituksen esitys 101/91
Sivistysvaliok. miet. 8/91

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Tytti Isohookana-Asunmaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.