1475/1991

Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 1991

Laki kuntien yleisestä valtionosuudesta ja yleisistä rahoitusavustuksista annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan kuntien yleisestä valtionosuudesta ja yleisistä rahoitusavustuksista 29 päivänä joulukuuta 1988 annetun lain (1273/88) 5 §:n 2 momentti seuraavasti:

5 §

Tasoitusraja on 79,25 prosenttia kaikkien kuntien asukaskohtaisesta veroäyrimäärien keski arvosta kunnilla, joissa asukkaita maaneliökilometriä kohti (asukastiheys) on alle 1,0 tai jotka ovat saariston kehityksen edistämisestä annetun lain (494/81) 9 §:n 1 momentissa mainittuja saaristokuntia. Tasoitusraja on 75,25 prosenttia kunnilla, joissa asukastiheys on 1,0–1,9, ja 72,25 prosenttia kunnilla, joissa asukastiheys on 2,0-6,9. Muilla kunnilla tasoitusraja on 69,25 prosenttia.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992 ja on voimassa vuoden 1992 loppuun.

Hallituksen esitys 132/91
Hallintovaliok. miet. 10/91

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 1991

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sisäasiainministeri
Mauri Pekkarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.