1472/1991

Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 1991

Valtioneuvoston päätös öljyjätemaksuina kertyvien varojen käytöstä annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta

Valtioneuvosto on ympäristöministeriön esittelystä

muuttanut öljyjätemaksuina kertyvien varojen käytöstä 29 päivänä huhtikuuta 1987 annetun valtioneuvoston päätöksen (446/87) 1 §:n 1 momentin 4 kohdan, 2 §:n, 3 §:n 1 momentin ja 2 momentin 2 kohdan sekä 11 §:n seuraavasti:

1 §

Ympäristöministeriö voi myöntää valtakunnallista ongelmajätelaitosta ylläpitävälle yhtiölle, jäljempänä yhtiö, joka on tehnyt ministeriön kanssa öljyjätemaksusta annetun lain (894/86) 7 §:n 2 momentissa tarkoitetun sopimuksen, avustusta öljyjätemaksuna kertyneistä varoista menoihin:


4) jotka aiheutuvat öljyjätteiden varastoinnista, keräilystä, kuljetuksesta ja käsittelystä sekä niissä tarvittavien laitteiden ja muiden välineiden hankinnasta tai vuokrauksesta, öljyjätteiden tutkimuksesta, tarkkailusta ja laadun parantamisesta sekä öljyjätteiden käsittelyyn liittyvistä muista tehtävistä; avustus maksetaan yhtiön kohtuullisiksi ja tarpeellisiksi katsottujen todellisten kustannusten perusteella.


2 §

Ympäristöministeriö voi myöntää öljyjätemaksuna kertyneistä varoista yhtiön kanssa 5 §:ssä tarkoitetun sopimuksen tehneelle kunnalle, kuntainliitolle tai pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnalle taikka niiden lukuun toimivalle yritykselle avustusta enintään 60 prosenttia ongelmajätteiden alueellisten vastaanottopaikkojen perustamisesta aiheutuvista tarpeellisista ja kohtuullista todellisista kustannuksista.

3 §

Edellä 1 §:ssä tarkoitettua avustusta koskeva hakemus liitteineen on toimitettava ympäristöministeriölle vuosittain 15 päivään helmikuuta mennessä.

Hakemuksessa on oltava:


2) selvitys 1 §:n 1 momentissa tarkoitetuista yhtiölle edellisen vuoden aikana aiheutuneista menoista ja tuloista kohteittain ja tarpeellisilta osin yksikköhinnoittain eriteltynä;


11 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1987 ja on voimassa vuoden 1996 loppuun.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 1991

Ympäristöministeri
Sirpa Pietikäinen

Ylitarkastaja
Hannu Laaksonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.