1470/1991

Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 1991

Valtioneuvoston päätös ammatillisten erikoisoppilaitosten käyttökustannuksiin suoritettavasta valtionavustuksesta

Valtioneuvosto on ammatillisten oppilaitosten rahoituksesta 3 päivänä kesäkuuta 1983 annetun lain (494/83) 11 §:n 1 momentin 2 kohdan nojalla opetusministeriön esittelystä päättänyt:

1 §

Ammatillisista oppilaitoksista annetussa laissa (487/87) tarkoitetuille ja ammatillisista erikoisoppilaitoksista annetussa valtioneuvoston päätöksessä (649/87) mainituille erikoisoppilaitoksiksi määrätyille kauppaoppilaitoksille suoritetaan ammatillisten oppilaitosten rahoituksesta annetun lain (494/83) 11 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuihin käyttökustannuksiin valtionavustusta seuraavasti:

Oppilaitos Valtionavustus prosentteina
Markkinointi-instituutti 35
Suomen Yrittäjäopisto 70
AVA-Instituutti 50
Hankkija-yhtymän liikeopisto 65
T-kaupan koulutuskeskus - Hämeenkylän Kauppiasopisto 65
K-instituutti 65
Jollas-Opisto 50
2 §

Valtioneuvosto päättää tämän päätöksen voimaantulon jälkeen perustettavan uuden ammatillisen erikoisoppilaitoksen valtionavustusprosentin kussakin tapauksessa erikseen.

3 §

Tarkempia määräyksiä tämän päätöksen soveltamisesta antaa tarvittaessa opetusministeriö.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Tällä päätöksellä kumotaan ammatillisten erikoisoppilaitosten käyttökustannuksiin suoritettavasta valtionavustuksesta 27 päivänä joulukuuta 1990 annettu valtioneuvoston päätös (1396/90).

Tätä päätöstä sovelletaan Suomen Yrittäjäopistolle, AVA-Instituutille ja Jollas-Opistolle vuoden 1991 lopullista valtionavustusta määrättäessä.

Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 1991

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Vt. vanhempi hallitussihteeri
Arja Mäkeläinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.