1469/1991

Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 1991

Asetus eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään 24 päivänä lokakuuta 1986 annetun valtion virkamieslain (755/86) 6 §:n 1 ja 4 momentin ja 10 §:n 1 momentin nojalla, näistä 6 §:n 4 momentti sellaisena kuin se on 3 päivänä elokuuta 1990 annetussa laissa (673/90):

1 §

Eduskunnan myönnettyä tarkoitukseen tarvittavat varat perustetaan ja lakkautetaan jäljempänä mainitut peruspalkkaiset virat.

2 §
Valtion turvapaikan hakijoiden vastaanottokeskukset

Perustetaan 31 päivästä joulukuuta 1991 lukien:

kaksi A 23 palkkausluokkaan kuuluvaa johtajan virkaa;

yksi A 21 palkkausluokkaan kuuluva apulaisjohtajan virka;

yksi A 20 palkkausluokkaan kuuluva apulaisjohtajan virka;

yksi A 18 palkkausluokkaan kuuluva vastaavan sairaanhoitajan virka;

yksi A 17 palkkausluokkaan kuuluva vastaavan ohjaajan virka;

kaksi A 17 palkkausluokkaan kuuluva vastaavan sosiaalityöntekijän virka;

yksi A 16 palkkausluokkaan kuuluva sosiaalityöntekijän virka;

yksi A 16 palkkausluokkaan kuuluva terveydenho itajan virka;

yksi A 16 palkkausluokkaan kuuluva vastaavan ohjaajan virka;

yksi A 16 palkkausluokkaan kuuluva vastaavan sairaanhoitajan virka;

yksi A 15 palkkausluokkaan kuuluva huoltomestarin virkaa;

kaksi A 15 palkkausluokkaan kuuluvaa sairaanhoitajan virkaa;

kaksi A 15 palkkausluokkaan kuuluvaa vastaavan ohjaajan virkaa;

yksi A 14 palkkausluokkaan kuuluva vapaa-ajan ohjaajan virka;

yksi A 14 palkkausluokkaan kuuluvan vastaavan ohjaajan virka;

kaksi A 13 palkkausluokkaan kuuluvaa taloussihteerin virkaa;

yksi A 13 palkkausluokkaan kuuluva toimintaterapeutin virka;

kaksi A 12 palkkausluokkaan kuuluvaa emännän virkaa;

kuusitoista A 11 palkkausluokkaan kuuluvaa ohjaajan virkaa;

yksi A 11 palkkausluokkaan kuuluva vapaa-ajan ohjaajan virka;

yksi A 10 palkkausluokkaan kuuluva apulaisemännän virka;

yksi A 9 palkkausluokkaan kuuluva pakolaisavustajan virka; sekä

kolme A 9 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistosihteerin virkaa.

3 §
Valtion päihdehuollon toimintayksiköt

Lakkautetaan 31 päivästä joulukuuta 1991 lukien:

kaksi A 23 palkkausluokkaan kuuluvaa johtajan virkaa

yksi A 21 palkkausluokkaan kuuluva apulaisjohtajan virka;

yksi A 20 palkkausluokkaan kuuluva apulaisjohtajan virka;

kksi A 18 palkkausluokkaan kuuluvaa osastonhoitajan virkaa;

yksi A 17 palkkausluokkaan kuuluva taloudenhoitajan virka;

kaksi A 17 palkkausluokkaan kuuluvaa vastaavan sosiaalityöntekijän virkaa;

kuusi A 16 palkkausluokkaan kuuluvaa sosiaalityöntekijän virkaa;

kaksi A 15 palkkausluokkaan kuuluvaa huoltomestarin virkaa;

kaksi A 15 palkkausluokkaan kuuluvaa vastaavan ohjaajan virkaa;

kuusi A 14 palkkausluokkaan kuuluvaa sairaanhoitajan virkaa;

yksi A 14 palkkausluokkaan kuuluva sosiaalityöntekijän virka;

yksi A 13 palkkausluokkaan kuuluva toimintaterapeutin virka;

kaksi A 13 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistosihteerin virkaa;

kaksi A 12 palkkausluokkaan kuuluvaa emännän virkaa;

kolmetoista A 11 palkkausluokkaan kuuluvaa ohjaajan virkaa;

viisi A 11 palkkausluokkaan kuuluvaa työnjohtajan virkaa;

yksi A 10 palkkausluokkaan kuuluva apulaisemännän virka;

yksi A 10 palkkausluokkaan kuuluva työnjohtajan virka; sekä

viisi A 9 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 1991.

Tällä asetuksella perustetut virat saadaan täyttää ensimmäisellä kerralla niitä haettavaksi julistamatta.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 1991

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Eeva Kuuskoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.