1468/1991

Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 1991

Asetus eräiden virkojen siirtämisestä ja erään viran nimen muuttamisesta sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään 24 päivänä lokakuuta 1986 annetun valtion virkamieslain (755/86) 7 §:n 1 momentin ja 8 §:n 1 momentin nojalla, näistä 8 §:n 1 momentti sellaisena kuin se on 3 päivänä elokuuta 1990 annetussa laissa (673/90):

1 §

Sosiaali- ja terveyshallituksesta siirretään sosiaali- ja terveysministeriöön 31 päivästä joulukuuta 1991 lukien

yksi A 23 palkkausluokkaan kuuluva erikoissuunnittelijan virka;

yksi A 21 palkkausluokkaan kuuluva ylitarkastajan virka;

yksi A 18 palkkausluokkaan kuuluva suunnittelijan virka;

yksi A 11 palkkausluokkaan kuuluva toimistosihteerin virka;

yksi A 10 palkkausluokkaan kuuluva toimistosihteerin virka; sekä

yksi A 9 palkkausluokkaan kuuluva vahtimestarin virka.

2 §

Sosiaali- ja terveyshallituksesta siirretään valtion turvapaikan hakijoiden vastaanottokeskuksiin 31 päivästä joulukuuta 1991 lukien yksi A 22 palkkausluokkaan kuuluva pakolaiskeskuksen johtajan virka, minkä nimi samalla muutetaan johtajaksi.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 1991.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 1991

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Eeva Kuuskoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.