1462/1991

Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 1991

Laki kirkkolain muuttamisesta

Kirkolliskokouksen ehdotuksen ja eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 23 päivänä joulukuuta 1964 annettuun kirkkolakiin (635/64) uusi 538 e § seuraavasti:

538 e §

Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa ja niissä Oulun hiippakunnan seurakunnissa, jotka kuuluvat kokonaan tai osittain saamelaisten kotiseutualueeseen, noudatetaan lakia saamen kielen käyttämisestä viranomaisissa (516/91).

Sanotun lain 23 §:n säännöksiä valtion virkamiesten ja toimihenkilöiden oikeudesta saada palkallista virkavapautta saamen kielen taidon hankkimista varten sovelletaan Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin ja 1 momentissa tarkoitettujen seurakuntien viranhaltijoihin ja työntekijöihin siten kuin kirkkohallitus lähemmin määrää.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Hallituksen esitys 177/91
Hallintovaliok. miet. 11/91

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri Tytti
Isohookana-Asunmaa

LIITE PUUTTUU

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.