1459/1991

Annettu Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 1991

Valtioneuvoston päätös työturvallisuuslain soveltamisesta torninostureihin ja niiden tarkastukseen annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta

Valtioneuvosto on työministeriön esittelystä

muuttanut työturvallisuuslain soveltamisesta torninostureihin ja niiden tarkastukseen 31 päivänä elokuuta 1972 annetun valtioneuvoston päätöksen (648/72) 3-5 ja 7 §:n sekä

lisännyt päätökseen uuden 1 a ja 7 a §:n seuraavasti:

1 a §

Torninosturin tulee olla sillä työskenteleviä ja muita työpaikalla olevia henkilöitä uhkaavien tapaturmien ja muiden terveyden vaarojen ehkäisemiseksi tarkoituksenmukaisesti rakennettu ja asennettu sekä varustettu tarvittavilla suojalaitteilla ja merkinnöillä.

Ennen 1 päivää lokakuuta 1973 käyttöön otettujen torninostureiden rakenteiden, työ- ja kulkutilojen sekä varustuksen tulee täyttää työministeriön 1 momentin mukaisesti vahvistamien turvallisuusmääräysten vaatimukset. Niihin ei sovelleta tämän päätöksen 3 §:n määräyksiä.

3 §

Torninosturin tyypin on oltava työsuojeluhallituksen hyväksymä. Jokainen torninosturi on lisäksi erikseen tarkastettava ennen sen ensimmäistä käyttöön ottoa.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun tyyppitarkastuksen ja ensimmäisen tarkastuksen toimittaa valtion teknillinen tutkimuskeskus tai työsuojeluhallituksen hyväksymä muu laitos. Torninosturin sähkölaitteiden osalta tulee tämän pykälän mukainen tarkastus toimittaa yhteistyössä Sähkötarkastuskeskuksen kanssa.

4 §

Torninosturille varusteineen on ensimmäisen tarkastuksen jälkeen toimitettava uusintatarkastus 24 kuukauden väliajoin ja lyhyemminkin väliajoin, jos nosturin rakenne tai tehostettu käyttö niin vaatii, sekä muulloinkin, mikäli tarkastuksen toimittamiseen ilmenee erityistä aihetta. Tämän tarkastuksen toimittaa työsuojeluhallituksen hyväksymä asiantuntija.

5 §

Torninosturin tyyppitarkastus, ensimmäinen tarkastus ja uusintatarkastus on toimitettava työsuojeluhallituksen vahvistamien tarkastusvaatimusten ja tarkastusohjelman mukaan. Torninosturi on varustettava tarkastusta osoittavalla merkinnällä.

7 §

Työsuojeluhallitus voi erityisestä syystä yksittäistapauksessa myöntää poikkeuksia tämän päätöksen määräyksistä edellyttäen, että turvallisuus on muulla tavoin varmistettu.

7 a §

Tarkempia määräyksiä tämän päätöksen soveltamisesta antaa tarvittaessa työministeriö.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1993.

Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 1991

Työministeri
Ilkka Kanerva

Ylitarkastaja
Leo Suomaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.