1451/1991

Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 1991

Asetus maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnasta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Puolustusministerin esittelystä

lisätään maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnasta 31 päivänä joulukuuta 1975 annetun asetuksen (1073/75) 2 §:ään, sellaisena kuin se on 12 päivänä marraskuuta 1982 annetussa asetuksessa (820/82), uusi 5 momentti seuraavasti:

2 §

Jos suunnittelukunnan puheenjohtaja, jäsen tai varamies taikka pysyvä asiantuntija eroaa tai kuolee kesken toimikauden, määrää puolustusministeriö samaa puoluetta, viranomaista, yhteisöä tai järjestöä edustavan uuden jäsenen, varamiehen tai pysyvän asiantuntijan hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Puolustusministeri
Elisabeth Rehn

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.