1450/1991

Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 1991

Asetus terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetun asetuksen 13 §:n muuttamisesta

Puolustusministerin esittelystä

muutetaan terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa 3 päivänä huhtikuuta 1987 annetun asetuksen (371/87) 13 §:n 1 momentti seuraavasti:

13 §

Kun kunnallinen sairaala tai terveyskeskus on järjestänyt sairaanhoidon puolustusvoimien terveydenhuollosta annetun lain 3 §:n 1 momentissa tarkoitetulle henkilölle eikä korvauksesta ole mainitun lain 8 §:n 1 momentin mukaan sovittu, puolustusvoimien suorittama korvaus lasketaan keskimääräisten kustannusten mukaan niin kuin erikoissairaanhoidosta annetun lain 43 §:ssä on säädetty. Tähän kor-vaukseen lisätään terveydenhuollon laitoksissa potilaalta perittävät maksut, jotka puolustusvoimat suorittaa. Terveyskeskuskäyntien osalta korvaus voidaan määrätä soveltuvin osin siten kuin edellä on säädetty.Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä tammikuuta 1992.

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Puolustusministeri
Elisabeth Rehn

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.