1448/1991

Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 1991

Asetus puolustusministeriön hallinnonalan suoritteista perittävistä maksuista annetun asetuksen muuttamisesta

Puolustusministerin esittelystä

muutetaan puolustusministeriön hallinnonalan suoritteista perittävistä maksuista 2 päivänä maaliskuuta 1979 annetun asetuksen (256/79) 2 §:n 1 momentti sekä 3 ja 6 §,

sellaisina kuin ne ovat 7 päivänä lokakuuta 1988 annetussa asetuksessa (871/88), seuraavasti:

2 §

Kuljetuksesta tai muusta työsuoritteesta sotilasilma-aluksella peritään seuraavat maksut:

Sotilasilma-alus mk/ neljännes tunti
HS-helikopteri, raskas 5 360
HH-helikopteri, kevyt 855
FF-kuljetuskone 2 420
LJ-hinauskone 4 455
PC-yhteyskone 895
PA-yhteyskone 275
VN-alkeiskoulutuskone 695

3 §

Kuljetuksesta tai muusta työsuoritteesta puolustusvoimien aluksella peritään maksua jokaiselta aloitetulta tunnilta seuraavasti:

Alus mk/ tunti
Öljyntorjunta-alus 6 620
Kaapelialus 5 100
Kuljetusalus 2 985
Kalustolautta 1 800
Henkilökuljetusvene 405
Nopeat veneet 630
Kelirikkovene 845
Miinalautta 3 860

Jos tehtävää suoritettaessa käytetään proomua tai nostoponttoonia, peritään:

1) moottoriproomulta 420 markkaa aloitetulta tunnilta ja proomulta 550 markkaa aloitetulta vuorokaudelta; sekä

2) nostoponttoonilta 275 markkaa aloitetulta vuorokaudelta.

6 §

Kiinteistön käyttöä varten luovutetusta vedestä peritään maksua 4,20 markkaa kuutiometriltä. Jos kiinteistön jätevedet johdetaan puolustusvoimien omistamaan viemäriin, peritään kiinteistön käyttämästä vedestä lisäksi jätevesimaksua 4,40 markkaa kuutiometriltä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Puolustusministeri
Elisabeth Rehn

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.