1440/1991

Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 1991

Asetus maatalousyrittäjien eläkeasetuksen 1 §:n muuttamisesta

sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan 7 päivänä marraskuuta 1969 annetun maatalousyrittäjien eläkeasetuksen (667/69) 1 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 23 päivänä joulukuuta 1988 annetussa asetuksessa (1224/88), seuraavasti:

1 §

Viljeltynä maatalousmaana pidetään peltoa ja puutarhaa. Kasvullisena metsämaana pidetään metsäveroasetuksen (1208/91) 6 §:ssä tarkoitettuihin veroluokkiin kuuluvia tai, jos sanotun asetuksen mukaista veroluokitusta ei ole toimitettu, niihin viimeksi toimitetussa verotuksessa luettuja metsämaita.


Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä joulukuuta 1991.

Asetusta sovelletaan 1 päivästä lokakuuta 1991.

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

sosiaali- ja terveysministeri
Eeva Kuuskoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.