1430/1991

Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 1991

Valtioneuvoston päätös asuinhuoneistojen vuokrien korotusyleisohjeeksi

Valtioneuvosto on ympäristöministeriön esittelystä 10 päivänä heinäkuuta 1987 annetun huoneenvuokralain (653/87) 26 §:n 2 momentin nojalla päättänyt:

1 §

Valtioneuvosto on, ottaen huomioon kiinteistökustannusten muutokset, päättänyt antaa asuinhuoneistojen vuokrien korottamisen enimmäismääristä tämän päätöksen mukaisen yleisohjeen.

Vuokran korottamisesta korotusyleisohjeen perusteella tai muutoin säädetään huoneenvuokralaissa.

2 §

Kiinteistökustannusten nousu huomioon ottaen on perusteltua aihetta vuokrien korottamiseen enintään 1,00 markalla huoneistoalan neliömetriltä kuukaudessa riippumatta siitä, kumpi vuokrasuhteen osapuoli vastaa lämmityskustannuksista.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun korotuksen enimmäismäärässä on otettu huomioon myös lämpimän käyttöveden valmistuskustannusten nousu.

3 §

Huoneistoalalla tarkoitetaan 2 §:ssä vuokrasopimuksessa ilmoitettua huoneiston neliömetrimäärää tai, jollei sopimuksessa ole sitä mainittu, tasoyleisohjeeksi asuinhuoneistojen kohtuullisista vuokrista eräillä paikkakunnilla annetun valtioneuvoston päätöksen (1431/91) 8 §:n 2 momentissa määriteltyä huoneistoalaa.

4 §

Milloin vuokralainen tai muu henkilö, jonka välittömässä hallinnassa asuinhuoneisto on, on vuokrannut siitä osan toiselle, 2 §:ssä tarkoitettu korotus lasketaan sen huoneistoalan mukaan, joka on alivuokralaisen yksinomaisessa käytössä. Mikäli asuinhuoneisto tällaisessa tapauksessa käsittää enintään yhden huoneen ja keittiön, korotusta laskettaessa saadaan ottaa huomioon enintään puolet koko huoneistoalasta.

5 §

Tämä päätös tulee voimaan 18 päivänä joulukuuta 1991.

Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 1991

Ministeri
Pirjo Rusanen

Vanhempi hallitussihteeri
Seija Heiskanen-Frösén

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.