1424/1991

Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 1991

Laki oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta 18 päivänä tammikuuta 1974 annetun lain (51/74) 2 §:n 1 momentti sekä 3 ja 4 § seuraavasti:

2 §

Oikeuspoliittisella tutkimuslaitoksella on valtioneuvoston määräajaksi asettama johtokunta. Johtokunnassa tulee olla edustettuina tutkimuslaitoksen tutkimustulosten tärkeimmät käyttäjät ja alan tieteellinen asiantuntemus sekä erilaiset yhteiskunnalliset näkemykset.


3 §

Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos voi toimialallaan tehdä sopimuksia muiden viranomaisten, yhteisöjen ja yksityisten henkilöiden kanssa tutkimusten ja selvitysten suorittamisesta sekä tietojen vaihdosta ja tehdä yhteistyösopimuksia tutkimustyötä suorittavien muiden laitosten ja korkeakoulujen kanssa yhteisten tutkimusohjelmien toteuttamisesta.

4 §

Oikeuspoliittisella tutkimuslaitoksella on oikeus periä suoritteistaan maksuja. Niitä määrättäessä on noudatettava, mitä valtion maksuperustelaissa (980/73) säädetään.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Hallituksen esitys 168/91
Lakivaliok. miet. 7/91

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Oikeusministeri
Hannele Pokka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.