1420/1991

Annettu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 1991

Asetus patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista annetun asetuksen muuttamisesta

Kauppaja teollisuusministerin esittelystä

muutetaan patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista 1 päivänä helmikuuta 1991 annetun asetuksen (202/91) 15 §, sellaisena kuin se on 14 päivänä kesäkuuta 1991 annetussa asetuksessa (948/91), sekä

lisätään asetukseen uudet 7 b, 7 c ja 7 d §:t ja mainittujen pykälien edelle uusi väliotsikko seuraavasti:

Hyödyllisyysmallioikeusasiat
7 b§

Hyödyllisyysmallioikeutta koskevissa asioissa on suoritettava seuraavat maksut:

mk
Rekisteröintimaksu hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain (800/91) 7 §:n 2 momentin mukaan 800
Uudelleenkäsittelymaksu hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 13 §:n 3 momentin mukaan 200
Rekisteröinnin uudistamismaksu hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 26 §:n 1 momentin mukaan 1 200
Maksu hyödyllisyysmallirekisteriin tehtävästä merkinnästä hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 28 §:n mukaan, kultakin merkinnältä 200
Maksu rekisteröinnin mitättömäksijulistamisvaatimuksesta hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 19 §:n 2 momentin mukaan 300

Jos pyyntö hyödyllisyysmallirekisteriin tehtävästä merkinnästä esitetään hyödyllisyysmallin rekisteröinnin uudistamishakemuksen yhteydessä, maksu merkinnästä peritään 50 prosentilla alennettuna. Ilmoitus hyödyllisyysmallirekisteriin merkityn oikeuden lakkaamisesta on maksuton.

7 c§

Hyödyllisyysmallin suojavaatimuksen kääntämisestä suomen tai ruotsin kielelle on hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 7 §:n 1 momentissa tarkoitettuna käännösmaksuna suoritettava 200 markkaa käännettävän tekstin kultakin sivulta tai sen osalta. Sivulukua laskettaessa pidetään yhtenä sivuna koneellakirjoitettua sivua, jossa on enintään 30 riviä ja jokaisella rivillä enintään keskimäärin 25 tavua.

7 d§

Hyödyllisyysmalliasioita koskeva maksu, jota ei ole suoritettu oikeassa ajassa tai joka on suoritettu riittämättömänä, niin ettei maksua voida hyväksyä, on palautettava.

15§

Haettaessa muutosta patentti- ja rekisterihallituksen valitusosastolta patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain 4 §:n 1 momentin nojalla, on valittajan ennen säädetyn valitus-ajan päättymistä suoritettava valitusmaksu, jonka suuruus on patenttilain 25 §:ssä tarkoitetuissa asioissa 1000 markkaa ja muissa patenttiasioissa 700 markkaa, integroidun piirin piirimallia koskevissa asioissa 1000 markkaa, hyödyllisyysmallioikeutta koskevissa asioissa 800 markkaa, mallioikeuslain 21 §:ssä tarkoitetuissa asioissa 780 markkaa ja muissa mallioikeusasioissa 500 markkaa, tavaramerkkiä koskevissa asioissa 870 markkaa ja kaupparekisteriin tehtyä ilmoitusta koskevissa asioissa 870 markkaa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Kauppaja teollisuusministeri
Kauko Juhantalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.