1418/1991

Annettu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 1991

Asetus sähkölaitteiden tarkastuksista perittävistä maksuista annetun asetuksen 7 §:n muuttamisesta

Kauppaja teollisuusministerin esittelystä

muutetaan sähkölaitteiden tarkastuksista perittävistä maksuista 9 päivänä marraskuuta 1984 annetun asetuksen (759/84) 7 §, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 18 päivänä joulukuuta 1987 annetulla asetuksella (1061/87), seuraavasti:

7 §

Vuosimaksun suuruus on maksuryhmiin 1-24 kuuluvilla laitteilla yksi prosentti ja maksuryhmiin 25-65 kuuluvilla laitteilla puoli prosenttia laitteen myyntiarvosta. Lisäksi peritään jokaisesta hyväksyttyjen laitteiden rekisteriin tammikuun 1 päivänä sisältyvästä laitetyypistä 20 markan maksu vuodessa.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu myyntiarvoon perustuva maksu on kuitenkin samaa valmistajaa kohti veloitettuna kaikissa maksuryhmissä ryhmää kohden vähintään 300 markkaa riippumatta siitä, onko myyntiä tai vuokrausta ollut sekä enintään seuraava:

1) 23 000 markkaa maksuryhmissä 4-24;

2) 35 000 markkaa maksuryhmissä 1-3, 25, 27, 28, 31-51 ja 53-65; sekä

3) 47 000 markkaa maksuryhmissä 26, 29, 30 ja 52.

Vuosimaksun ollessa enintään 1 000 markkaa se peritään viimeistään seuraavan vuoden maaliskuussa. Maksun ylittäessä 1 000 markkaa se peritään enintään neljänä eränä siten, että maksun kohteena olevan vuoden aikana peritään ennakkona enintään yhdeksän kymmenesosaa edellisen vuoden vuosimaksusta enintään kolmena eränä ja jäljelle jäävä osa sekä 1 momentissa tarkoitettu laitetyyppikohtainen maksu peritään viimeistään seuraavan vuoden maaliskuussa. Sähkötarkastuskeskus voi alentaa ennakkona perittävää maksua ja vähentää maksuerien lukumäärää.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä joulukuuta 1991.

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Kauppaja teollisuusministeri
Kauko Juhantalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.